Celem Tygodnia Świętego Franciszka jest popularyzacja postaw proekologicznych i łączenie ich ze sferą duchowości i kultury; przypominanie idei, które integrują społeczności lokalne i wspólnotę narodową, a do takich należy duchowość franciszkańska, mająca wspływ na postawy i idee XXI wieku.

Postępujące zniszczenia ekosystemów na Ziemi, zobojętnienie wielu społeczności na skalę tego zniszczenia powoduje, że istnieje potrzeba dojrzenia w środowisku i życiu na Ziemi wartości, które dotąd były niedocenianie: inspiracje kulturowe i duchowe dla postaw proekologicznych.

Trzeba przypomnieć o inspiracjach naturą, jaką przechodziło wielu znakomitych malarzy, poetów, literatów, twórców muzyki, z których fascynacji korzystają miłośnicy sztuki i przyrody do dziś. Trzeba przypomnieć także o Ziemi jako dziele Stworzenia i wskazaniu czynienia Ziemi sobie poddanej, nie jako wezwania do jej niszczenia, ale do przyjęcia przez nas roli ogrodnika, który o tę Ziemię dba.  

Do współpracy zaprosiliśmy instytucje i osoby, które w obszarach swoich zainteresowań widzą zagadnienia ekologii, kultury, duchowości i spraw integracji międzypokoleniowej: m.in. Klasztor Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu (ul. Franciszkańska), Akademię Lubrańskiego, Bibliotekę Raczyńskich, Księgarnię Dębogóra, Uniwersytet Przyrodniczy, formację Accademia dell’Arcadia, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Fundację Bardziej z Kórnika, Muzeum i Bibliotekę Kórnicką PAN, Duszpasterstwo Akademickie Winiary z Poznania, Restaurację Żuk, formację Capella Musica Gnesnensis z Gniezna, Klasztory OO. Franciszkanów Konwentualnych z Gniezna i Kalisza, Franciszkanów Braci Mniejszych z Kobylina, Akcelerator Kultury z Kalisza, Miejski Ośrodek Kultury z Gniezna, formację Lúthien Consort, Wielkopolski Park Narodowy, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, samorządy Poznania, Gniezna, Kalisza, Kobylina, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.