Bez kategorii

Tydzień św. Franciszka – idea

Celem Tygodnia Świętego Franciszka jest popularyzacja postaw proekologicznych i łączenie ich ze sferą duchowości i kultury; przypominanie idei, które integrują społeczności lokalne i wspólnotę narodową, a do takich należy duchowość franciszkańska, mająca wspływ na postawy i idee XXI wieku.