Jak co roku

Tydzień Świętego Franciszka jest wydarzeniem cyklicznym, realizowanym co roku w dniach 4 – 10 października. 4 października to Dzień Św. Franciszka, a 10 października to Dzień Drzewa. Obie te daty wyznaczają tygodniowy cykl dla organizacji tego festiwalu ekologii integralnej.

Co roku popularyzujemy ścisłe związki sfery kulturowej, duchowej i ekologicznej, wzajemne ich relacje, oddziaływanie i inspiracje.

Podczas konferencji, spotkań, koncertów, wykładów i warsztatów pokazujemy, jak bardzo światowa kultura (literatura, muzyka, malarstwo, film, fotografia, nowe media) inspiruje się na naturze i jak współcześni obrońcy środowiska inspirują się dziełami kultury w swoich staraniach o poprawę stanu środowiska; pokazujemy wpływ duchowości na postawy każdego nas względem darów Stwórcy na Ziemi. Odwołujemy się do papieży Kościoła katolickiego i myślicieli innych nurtów wiary i filozofii wskazujących na duchowe inspiracje dla postaw proekologicznych.

Co roku zapraszamy do współpracy różne organizacje realizujące projekty ekologiczne, kulturowe, społeczne, odwołujące się do społecznej nauki Kościoła, odwołujące się do idei ekologii integralnej, szacunku do Ziemi i życia. Stałymi elementami Tygodnia są warsztaty ekologiczno-literackie w filiach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, nabożeństwo o wrażliwość ekologiczną w kościele pw. NMP in Summo w Poznaniu, specjalne wydania Salonu Poezji Teatru Muzycznego w Poznaniu, spotkania literackie w Wydawnictwie Dębogóra oraz wydarzenia kulturalne w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania – klasztorze OO. Franciszkanów Konwentualnych na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

Co roku do grona organizatorów wydarzeń dołączają nowe instytucje i organizacje. Co roku festiwal Tydzień Świętego Franciszka jest realizowany w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce.