Nabożeństwo pod przewodnictwem ks. dra Jerzego Stranza, Dyrektora Akademii Lubrańskiego, o nawrócenie ekologiczne mieszkańców Poznania.

Czas i miejsce: 5 października 2023, czwartek, godz. 18.00. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny in Summo (Ostrów Tumski, Poznań).

Nabożeństwo to tradycyjny element Tygodnia Świętego Franciszka. W tym roku będzie powiązane z modlitwą o wrażliwość ekologiczną. Kazanie wygłosi ks. dr Stranz. Nabożeństwo przy akompaniamencie chóru katedralnego będzie okazją do refleksji nad rolą człowieka, zadaniem względem otaczającego nas świata, w świetle chrześcijańskich postaw. Będzie też apelem o większą wrażliwość mieszkańców Poznania na zagrożenia dla okolicznego środowiska naturalnego i spojrzenie na nie przez pryzmat Daru Bożego.

Tydzień św. Franciszka 2022: Nabożeństwo w kościele pw. NMP in Summo (fot. Krzysztof Mączkowski)