To cykliczna konferencja, adresowana do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli z metropolii poznańskiej i Wielkopolski. To wydarzenie Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, od kilku lat realizowane przy współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w tym roku po raz pierwszy odbędzie się także w ramach Tygodnia św. Franciszka.

Czas i miejsce: 6 października 2023, piątek, godz. 10.00–15.00. Sala Konferencyjna Ogrodu Botanicznego UAM, u. Dąbrowskiego 165, Poznań.

Seminarium składać się będzie z dwóch bloków tematycznych: I. Edukacja outdoorowa oraz II. Atrakcyjne konkursy ekologiczne dla szkół.

Tematem przewodnim spotkania będzie: Outdoor education w mieście. Zaprosiliśmy prelegentów, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem w tym zakresie, a także pomysłami i rozwiązaniami praktycznymi.

Celem seminarium jest popularyzacja edukacji organizowanej poza budynkiem przedszkola lub szkoły, a więc w naturalnym środowisku przyrodniczo-społecznym. Co więcej, chodzi o ukazanie możliwości, jakie stwarza najbliższe otoczenie dla prowadzenia efektywnych i atrakcyjnych procesów kształcenia i wychowania uczniów na różnych etapach edukacji.

Outdoor education – zamiennie nazywana edukacją w plenerze, edukacją w terenie, edukacją przygodową – od wielu lat jest atrakcyjną i coraz bardziej popularną strategią kształcenia uczniów na całym świecie, docenianą zwłaszcza przez twórczych nauczycieli, poszukujących innowacyjnych rozwiązań metodycznych. Jej walorów nie da się przecenić, co podkreślają badacze zjawiska, gdyż wspiera rozwój kompetencji poznawczych, społeczno-emocjonalnych, fizycznych i duchowych uczniów. Stanowi także odpowiedź na coraz bardziej boleśnie doświadczany przez ludzkość deficyt natury i odłączenie od przyrody, które mają bardzo niekorzystny wpływ na rozwój i funkcjonowanie ludzi zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym. Rosnące w Polsce, w ostatnich latach, zainteresowanie edukacją outdoorową i coraz częściej podejmowane w tym zakresie inicjatywy można uznać za jaskółki pozytywnych zmian. Nie można jednak przyjąć, że koncepcja ta jest obecna w praktyce edukacyjnej i umocowana prawnie w podstawie programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacji. Mamy nadzieję, że seminarium przyczyni się do wzrostu popularności edukacji outdoorowej w codzienności szkolnej i przedszkolnej.

Do udziału w seminarium zapraszamy głównie nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, gdyż to od nich w znaczącym stopniu zależy jakość edukacji, ale także wszystkie osoby zainteresowane jego tematem.

Wstęp wolny, jednak z uwagi na ograniczoną ilość uczestników (80 miejsc na sali), o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)