Czas i miejsce: 7 października 2023, sobota, godz. 19.30. Kościół klasztorny franciszkanów pw. Św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (ul. Sukiennicza 7).

Cztery pory roku to zbiór czterech koncertów skrzypcowych napisanych przez włoskiego kompozytora Antonio Vivaldiego około 1720 roku, z których każdy reprezentuje jedną z pór roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. Kompozycja jest jednym z najbardziej znanych dzieł Vivaldiego i jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki poważnej w ogóle. Każdy z koncertów składa się z trzech części (szybkiej-wolnej-szybkiej) i został napisany na skrzypce solo oraz zespół smyczkowy z basso continuo.

Vivaldi wykorzystuje malarstwo dźwiękowe, aby przekazać obrazy i skojarzenia związane z poszczególną porą roku. Usłyszeć więc można śpiew ptaków (kukułki, turkawki czy łuszczaka), szczekającego psa, szum wiatru, szmer potoku, odległe grzmoty czy nawet gorące i czasami nawet duszne wrażenie letniego popołudnia. Vivaldi stara się zaprezentować muzyką odwieczny cykl życia – po euforycznej wiośnie i upalnym lecie nadchodzi czas zbierania plonów, liście spadają, świat otula mgła i śnieg. Kompozytor w swym mistrzostwie wywołuje u słuchaczy ciarki mrozu w ostatnim, finałowym koncercie.

W Czterech porach roku Vivaldi wykorzystał zróżnicowane techniki kompozytorskie, aby oddać różnorodne aspekty zmieniającej się natury. Jego muzyka stanowi nie tylko ilustrację przyrody, lecz przede wszystkim wyraża głębokie zrozumienie kompozytora dla piękna i złożoności natury.

Legendarny cykl czterech koncertów skrzypcowych Antonia Vivaldiego prezentowany będzie w oryginalnej wersji kompozytora z zachowaniem barokowych zasad interpretacji dzieł muzycznych.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch to niezwykle wszechstronna skrzypaczka, która koncentruje się głównie na repertuarze powstałym w okresie od 1600 do 1800 roku. Gra również na altówce i violi d’amore. Występuje głównie jako liderka i koncertmistrzyni. Artystka współpracowała m. in. z zespołami: Avanti!, Finnish Baroque Orchestra, Helsinki Baroque Orchestra, Battalia, 18th Century Orchestra (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen) Orchestre des Champs Elysees (Philippe Herreweghe). Przez ponad dziesięć lat pełniła również funkcję lidera Collegium Vocale (Philippe Herreweghe). Obecnie jest koncertmistrzynią wielu zespołów zajmujących się muzyką dawną w Europie, a także prowadzi różne orkiestry filharmoniczne, z którymi wykonuje głównie repertuar z epoki baroku i klasycyzmu.

Na jej repertuar solowy składają się między innymi 16 Sonat Misteryjnych Bibera, Sonaty i Partity J.S. Bacha na skrzypce solo oraz bogaty zbiór utworów na skrzypce solo z XVI i XVII w.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch pełniła funkcję profesora muzyki kameralnej w Stavanger w Norwegii, a także profesora muzyki dawnej w Królewskim Konserwatorium w Danii i Akademii Sztuki w Bremie. Aktualnie jest profesorem wizytującym Katedry Muzyki Dawnej w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz wykładowcą skrzypiec na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Tampere. Jest wykładowcą na Wydziale Muzyki Dawnej w Sibelius Academy w Helsinkach. Pracuje także jako mentor w European Union Baroque Orchestra i prowadzi liczne kursy mistrzowskie.

Dyskografia Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch obejmuje Sonaty i Partity na skrzypce solo J.S. Bacha, Sonaty Misteryjne H.I.F. Bibera (nagrane z zespołem Battalia) oraz utwory orkiestrowe Ch. Graupnera z Finnish Baroque Orchestra jako prowadząca oraz grająca na violi d’amore. W 2014 roku wydała album z sonatami triowymi Ch. Graupnera również na violi d’amore. Wspólnie z Tuiją Hakkilą nagrały zbiór sonat Thomasa Byströma. Na jej najnowszych płytach znalazły się Kantaty na Święto Epifanii Ch. Graupnera, gdzie prowadzi zespół Kircheimer Bach Consort, grając na skrzypcach i violi d’amore (2017) oraz sonaty J. Brahmsa wydane przez wytwórnię Ondine (2018), na której wraz z Tuiją Hakkilą grają na instrumentach z epoki.

****

Accademia dell’Arcadia to orkiestra kameralna zajmująca się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych w zgodzie z dawną praktyką wykonawczą. Twórcy Arcadii współpracują ze sobą od wielu lat, a tworzący orkiestrę muzycy to zdolni wykonawcy pełni energii, wrażliwości i zaangażowania, poszerzający stale swoją wiedzę i umiejętności. Accademia dell’Arcadia zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem polskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku. Praca zespołu skupia się przede wszystkim na stylistycznej i wyrazowej interpretacji muzyki. Barwny repertuar ma być świadectwem bogactwa polskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku oraz szerokich możliwości wykonawczych muzyków. Repertuar orkiestry jest bardzo szeroki, w czasie swej działalności zespół zetknął się z muzyką różnych narodów i stylów. Arcadia pragnie poznawać i prezentować dzieła różnych kompozytorów i stara się to robić poprzez pokazanie muzyki dawnej, w szerokiej perspektywie obrzędowości, religijności, teatru, obyczajowości i historii. Koncerty Arcadii mają być dla melomanów nie tylko jednorazowym przeżyciem estetycznym, ale nieść ze sobą przekaz o przeszłości.

(fot. Bartosz Seifert)

Arcadia podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury i Sztuki oraz Fundacją Harmonia Artis w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcia realizowane są przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, lecz także przy wsparciu innych instytucji. Accademia dell’Arcadia od wielu lat współpracuje z Klasztorem Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Teatrem Polskim, Akademią Muzyczną w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnym, Państwową Szkołą Baletową i innymi instytucjami. Arcadia realizowała także projekt 'Nasza Muzyka’ przy wsparciu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu obejmujący cykl koncertów w miastach wielkopolskich oraz warsztaty dla uczniów wielkopolskich szkół muzycznych poświęconych wykonawstwu polskiej muzyki XVIII wieku. Orkiestra współpracowała także z Chórem prof. Stefana Stuligrosza przy upowszechnianiu kultury muzycznej dawnej Polski w kraju i za granicą. Zespół angażował się również w realizację dzieł scenicznych z elementami tańca historycznego.

Od roku 2004 ukazuje się seria płyt „MUSICA RESTITUTA” z nieznanymi dziełami polskich kompozytorów XVIII wieku – do tej pory w serii ukazało się osiem albumów. Accademia dell’ Arcadia zrealizowała także trzy płyty w serii „Musica Claromontana” – Jasnogórska Muzyka Dawna. Wraz z orkiestrą współpracuje wielu wybitnych muzyków – m.in. Agnieszka Budzińska-Benett, Roberto Balconi, Maria Banaszkiewicz-Bryła, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Zbigniew Pilch, Mikołaj Zgółka, Bartłomiej Stankowiak, Marek Toporowski, Brigit Schmieder, Hans Schnorr, Marianne Pfau, Christian Ahrens, Nathan Plante, Mirosław Feldgebel.